Poptávám: realizaci železobetonových konstrukcí na veřejném prostoru

Datum zadání:
11. 6. 2018
Místo realizace
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Stavebnictví
Typ poptávajícího:
Poptávajícím je právnická osoba. (např. s.r.o., a.s., ...)

Právě si prohlížíte poptávku, která stále čeká na nabídky.

U této poptávky máte větší šanci na zisk zakázky.

Čeká na nabídky

Poptávám: stavební práce

Popis:
- máme zájem o revitalizaci veřejného prostoru
- realizujeme stavbu v obci, v této souvislosti Vás žádáme o zpracování cenové nabídky na provedení železobetonových konstrukcí na výše uvedené dílo podle předané projektové dokumentace a podkladů

Rozsah:
- 1/ SO 01 01 Rekonstrukce místní komunikace - podkladní deska pod středový prstenec obratiště a pod autobusovou zastávku (povrch zahladit letadlem)
- skladby nad deskou jsou: žulová kostka 120/120 do lože ze štěrkodrti v tl. 40 mm
- 2/ SO 02.2 Bezbariér. úprava plochy před obec. Úřadem - opěrné stěny z pohledového betonu včetně dilatací, schodiště včetně D+M prefa stupňů
- dále podkladní desky vyrovnávacích ramp včetně dilatací, podkladní desky pod dlažbu (povrch betonové desky zahladit letadlem)
- skladby nad deskou jsou: dlažba do lože ze štěrkodrti v tl. 30 mm
- 3/ SO 05 Rekonstrukce chodníků na mostním objektu - sanace železobetonové desky včetně odsekání
- viz vzorové řezy: C_101_4_VŘ_DSP (schéma umístěno nad štítkem)
- částečnou uzávěru + zemní práce zajišťuje naše firma

V příloze zasílám následující podklady:
- 1/ projektová dokumentace
- 2/ výkaz výměr
- 3/ kompletní PD lze stáhnout v odkazu v příloze

Místo realizace:
- Dolní Lhota

Předpokládaný termín realizace:
- konec června – desky SO 01 01
- červenec, zač. srpna 2018 - ostatní

Smluvní podmínky:
- záruka 63 měsíců
- splatnost faktur 45 dní, pozastávka 10% z fakturace, 5% po předání celého díla, 5% po uplynutí záruční doby

Doplňující informace:
- požadujeme ocenit předložený výkaz výměr s vyznačením položek případných úspor, nebo specifikaci položek, které dle Vašeho názoru ve výkazu výměr chybí
- ocenění chybných a chybějících položek bude provedeno pod čarou
- v jednotkových cenách budou zahrnuty všechny náklady nutné k realizaci díla (montáž včetně dodání materiálu, úklid po vlastních pracích, pomocné konstrukce, přesuny, doprava
- dále likvidaci odpadů a suti z vlastní činnosti na skládku)
- za poskytnuté ZS (vjezd na stavbu, oplocení, TOI) bude zhotoviteli účtováno 0,5% z ceny díla
- cenovou nabídku zašlete na e-mailovou adresu nebo faxem na telefonní číslo, do 7.6.2018 případně dle dohody

Přílohy k této poptávce jsou skryté.

Výhody pro dodavatele

Za rok 2016 jsme dodavatelům zprostředkovali přes 120 000 nových poptávek, a to napříč jejich velikostí i hodnotou.

Každou poptávku, která je do našeho systému vložena, důkladně zkontrolujeme, upravíme a ověříme.

Služby ePoptávka využívá téměř 250 tisíc dodavatelů - od malých živnostníků po velké firmy ze všech oborů podnikání.

Tuto poptávku si právě prohlíží dalších 6 dodavatelů.